Moneta Valsts policija

Valsts policija

1918.gadā, uzreiz pēc Latvijas Republikas proklamēšanas, kā vienu no pirmajām Latvijas valsts varas institūcijām sāka veidot tieši policiju. 1918.gada 5.decembrī Tautas Padome pieņēma noteikumus par policijas izveidi, tās administratīvās varas funkcijām un pienākumiem.
Tieši tādēļ 5.decembris tiek uzskatīts par policijas dibināšanas gadadienu.
Latvijas Valsts policija, nodrošinot personu dzīvības, veselības, tiesību un brīvību, īpašumu, sabiedrības un valsts interešu aizsardzību, ir attīstījusies un pilnveidojusies līdz ar Latvijas valsti, kļūstot par mūsdienīgu, profesionālu policiju – līdzvērtīgu un uzticamu sabiedrības partneri ārvalstīs un sabiedriskās kārtības un drošības garantu Latvijā.
Uz suvenīrmonētas aversa – Rīgas prefektūras ēka Aspazijas bulvārī 7.

www.vp.gov.lv 

Monēta tirdzniecībā patreiz nav pieejama.

Valsts policija 1 Valsts policija 2

Valsts policija 3