Moneta DaugavpilsU

Daugavpils universitāte

Daugavpils universitātes pirmsākumi ir meklējami 1921.gada 4.novembrī. Vēsturiski tā ir veidojusies kā lielākā un nozīmīgākā augstskola Latgales reģionā. Vairāk nekā 90 pastāvēšanas un nepārtrauktas attīstības gados, Daugavpils universitātē ir saglabājušās noturīgas tradīcijas un izveidojušās paliekošas vērtības. Universitātē izglītību ir ieguvuši pilsētai, novadam un valstij svarīgu dažādu nozaru speciālisti.

www.du.lv 
www.visitdaugavpils.lv  

Monēta tirdzniecībā patreiz nav pieejama.

Daugavpils universitate 1  Daugavpils universitate 2