Moneta Babite

Babīte

Babītes novads atrodas vietā, kur pirms vairākiem gadu tūkstošiem šalkoja jūra. Ap 4.-3. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras jūra atkāpās un sāka veidoties zvejnieku un mednieku apmetnes.
Babītes novadu skāruši gandrīz visi kari, kas norisinājušies Latvijā. Vēsturisko notikumu liecības glabā vairāki arheoloģijas un arhitektūras pieminekļi.
2009.gada 1.jūlijā Babītes un Salas pagasti tika apvienoti un izveidots Babītes novads ar administratīvo centru – Piņķu ciemu, Babītes pagastā. Babītes novadā dzīvo vairāk kā 9 300 iedzīvotāju un tā platība ir 24 193,7 ha. 61% teritorijas aizņem meži, ūdeņi un purvi.
Novadā atrodas četras īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - viena no ievērojamākajām ir dabas liegums Babītes ezers – sekls, aizaugošs piejūras lagūnezers ar lielu zivju sugu daudzveidību. Tā ir viena no izcilākajām putnu novērošanas vietām Latvijā.
Labas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, Rīgas tuvums, transporta maģistrāles un sakoptā vide rada iespēju daudziem cilvēkiem par savu dzīves vietu nākamajiem gadiem izvēlēties tieši Babītes novadu.

www.babite.lv 

Monēta tirdzniecībā patreiz nav pieejama.

Babite 1 Babite 2