Moneta Rezekne

Rēzekne

Rēzekne, pilsēta Latgales sirdī, atrodas lauku un ezeru, zemesceļu un dzelzceļa sliežu krustpunktā. Tā ir Latgales kultūras un izglītības centrs, kur 21.gadsimta mūsdienīgās būves sabalsojas ar simtgadīgo dievnamu torņiem. Te dzirdamas daudzu tautu valodas, taču zvani skan tikai vienā, kopējā – ticības un cilvēcības valodā. Pilsētas pašā centrā atrodas Latvijas vienotības simbols – piemineklis „Vienoti Latvijai”, ko tautā dēvē par Latgales Māru. Vairākas reizes gāzts un atkal atjaunots, tas ir kā Latvijas likteņa liecība.

www.rezekne.lv

Monēta tirdzniecībā patreiz nav pieejama.

Rezekne 1 Rezekne 2