Moneta Rundales novads

Rundāles novads

Senatnē Rundāles pagasts piederēja pie zemgaļu Upmales valsts Mežotnes pilsnovada,bet 1254.gadā kļuva par arhibīskapa īpašumu.
1280.gadā ordeņa mestrs Konrāds te uzcēlis pili un piešķīris to krustnešu komandierim Rūvenam kā lēni. Rūvens pili nosaucis par Rūvendāli vai Rūendāli.
1505.gadā J.fon Pletenbergs Rundāles muižas novadu pārdevis Oto Grothūsam.
No 1681.gada tajā valdījusi poļu Korfu dzimta, tad Tīzenhauzeni, atkal Grothūsi, Bolšvīgi, Plāteri.
No 1735. - 1795.gadam - Kurzemes hercogs E.J.Bīrons.
1795.gadā Katrīna II Rundāli uzdāvināja grāfam Zubovam.
1819.gadā tika nodibināts Rundāles muižas pagasts, ko 1866.gadā pārveidoja no muižas neatkarīgā pagastā. 

Rundāles pagasta administratīvais centrs izveidojies Pilsrundālē, kur atrodas Rundāles pagasta padome, vidusskola, Rundāles Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Latvijas pasta Pilsrundāles nodaļa, ģimenes ārsta prakse.
Rundāles pagastā saglabājušies daudzi vēsturiski nozīmīgi kultūras pieminekļi, ievērojamākie no tiem - Rundāles pils ansamblis, Kaucmindes muiža, Bornsmindes muiža un parks, Mežotnes pilskalns ar senpilsētu, Vīnakalns - pilskalns. 

www.rundale.lv

Rundāles novads